LIBRIS stavnings-API

22 juni, 2009 Henrik

Nu finns LIBRIS stavnings-API på plats! API:et är öppet men kräver att man registrerar en nyckel som är kopplad till en IP-adress. Anrop till API:et måste ske från den registrerade IP-adressen med nyckeln angiven som parametern. Anledningen till detta är att vi ska kunna hålla koll på prestandan. Mer information och formulär för att generera nyckel fins via länken ovan.

Stavningsprogrammet bygger (som beskrivet i tidigare inlägg) på statistik över dels innehållet i LIBRIS och dels sökfrågor som ställs till LIBRIS webbsök. Baserat på detta försöker programmet att hitta en i någon mening mer ”sannolik” stavning av en sökfråga. Endast i de fall då programmet hittar en sådan med en viss marginal i ”sannolikhet” presenteras ett stavningsförslag.

API:et är mycket enkelt: man skickar in en sökfråga som en parameter i ett HTTP-anrop och får ett eventuellt stavningsförslag tillbaka i xml. Exempelvis ger sökfrågan ”Bahctin Rabelais” svaret:

<bibspell>
  <query>BAHCTIN RABELAIS</query>
  <suggestion>
    <term changed='true'>Bachtin</term>
    <term>Rabelais</term>
  </suggestion>
</bibspell>

Det man kan utläsa av detta är att sökfrågan normaliserats som ”BAHCTIN RABELAIS” och resulterade i stavningsförslaget ”Bachtin Rabelais”. Stavningsförslaget är uppdelat termvis för att kunna markera vilken/vilka termer som ändrats (med attributet changed=’true’). Hittar programmet inga stavningsförslag är suggestion-taggen tom.

Filed under: Metadata,Utveckling

Etiketter:, , ,


Kategorier

Senaste kommentarer

Arkiv

Verktyg

Informationskanaler