Öppet hus på SICS

2 maj, 2009 Henrik

Förra fredagen var vi några stycken på öppet hus på SICS i Kista. Programmet för dagen var mycket brett och sträckte sig alltifrån infrastrukturella diskussioner kring elbilar till nya animeringsverktyg. En av de mer intressanta föredragen hölls av Jussi Karlgren (som även sitter i KB:s forskarråd) och handlade om hur man kan identifiera känslor i text på automatisk väg.

Intressant var även att höra om hur SICS interaktionsdesignlabb arbetar; det är alltid skönt att få bekräftat att det finns andra som ser fördelar med utvecklings- och designmetodik liknande den vi använder oss av.

Inledningstalaren Koen Bertels från Delft University gick ut hårt med en kvart datorarkitektur på mycket låg (hög) nivå, men lyckades lite längre fram i anförandet återfå publikens intresse med en mer övergripande diskussion om hur framtidens datorer och datorprogram kan och bör utformas.

Parallellisering var den stora punkten, men han kom även in på mer filosofiska frågor om hur man bör hantera alltmer komplexa och autonoma datorprogram. Han nämnde exempelvis att datoralgoritmer spelat en nyckelroll i bl.a. 1987 års stora börsras. Liknande frågeställningar har diskuterats på flera håll sista tiden, bl.a. i artikeln ”Räkna inte med matematikerna” (DN 28/4).

Bertels visade även Karl Sims simulering av evolutionen från 1994 – mycket intressant!

Som sagts i tidigare inlägg är det alltid inspirerande och intressant att få se vad som försiggår utanför biblioteksvärlden.

Filed under: Utveckling

Etiketter:, ,


Kategorier

Senaste kommentarer

Arkiv

Verktyg

Informationskanaler