Vår utvecklingsprocess

I kölvattnet av den våg diskussioner om icke-metoder som pågått under en tid i internationella interaktionsdesign-kretsar, känns det nästan lite provocerande att presentera en skiss över vår utvecklingsprocess.

Bl.a. har Jared Spool uttryckt att framgångsrik design inte skapas av en fastlagd process eller metodologi, och det framgångsrika konsultföretaget Adaptive paths filosofi är att använda sig av en flexibel verktygslåda och anpassa metoder och tekniker efter respektive projekt, för att inte riskera stöpa alla projekt i samma form.

Hur som helst kände vi att vi hade behov av att få den här bilden dokumenterad, dels av rent egoistiska skäl för att få den ur våra huvuden, dels för att kunna kommunicera modellen bättre med er.

I början av ett projekt befinner sig ofta användarnas, ledningens, utvecklarnas och designteamets föreställningar om produkten långt ifrån varandra, men genom att väva samman förhållningssätt som agil utveckling, användarcentrerad design och målorienterad design (Cooper’s Goal-Directed Design) får man en produkt/tjänst som svarar mot användarnas behov och ledningens mål. I LIBRIS-projektet arbetade vi i tre iterationer med design, utveckling och användbarhetstester. För varje iteration kom vi närmare användarnas mål genom att arbeta kollaborativt i projektgruppen, stämma av mot användarna och omvärlden genom att arbeta med prototypsläpp och betasläpp.

Ett arbetssätt som går ifrån den gamla vattenfallsmodellen, där man satte upp fasta mål flera år fram i tiden.

Tanken är att modellen ska fungera flexibelt och att design-, utvecklings- och användbarhetsmetoder anpassas utifrån projektets kontext. På så sätt hoppas vi att inte stagnera i ett gammalt beprövat recept som inte ger lika innovativa lösningar.

Referenser
Läs om diskussionerna kring icke-metoder:
Is UCD Really broken? (diskussion på ixdas mejllista)

Jered M. Spool: Journey to the Center of design

Inuse om Don Normans syn på personor

Goal-Directed Design:
Cooper, Alan, About face 3: the essentials of interaction design (2007)

Agil utveckling:
Om Agil utveckling (wikipedia)

Användarcentrerad design:
ISO 13407: Human-centered design processes for interactive systems

Henrik och Martins paper från ELAG:
User-centered design and the next generation OPAC – a perfect match?

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *