LIBRIS referenshanteringssystem

24 september, 2008 Pelle

Funktionen ”Skapa referenser” har varit mycket efterfrågad och uppskattad. Med utgångspunkt från en eller flera poster kan man enkelt skapa en referens i exempelvis Harvard- eller Refworks-formatet. Det som sker bakom kulisserna är dock lite mer invecklat. Posten hämtas från databasen i standardformatet MARC-XML, varpå detta omvandlas ”on the fly” till det referensformat som användaren klickat på. Varje referensformat måste ha en egen omvandlare som tolkar MARC-postens data utifrån formatets definitioner. Mappningen blir mer eller mindre exakt beroende på hur väl formatet går ihop med MARC. Eftersom omvandlingen sker i realtid är det också svårt att kompensera för eventuella felaktigheter i MARC-posten.

Resultatet blir i bästa fall en perfekt referens, och i värsta fall något som kräver manuell redigering för att bli användbart. Till detta kommer att somliga referensformat, i synnerhet Harvard och Oxford, tillämpas på många olika sätt; ofta skiljer det sig från ett lärosäte till ett annat. Vad som är rätt för en användare kan därför vara fel för en annan.

Dessa omständigheter har medfört att utvecklingen av referensformat blivit en tämligen slingrande process, med många justeringar och korrigeringar under resans gång. Därför är det ovärderligt med synpunkter och önskemål från LIBRIS användare, som i många fall är de som hittar felaktigheter eller kommer med förslag på förbättringar. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla referenshanteringssystemet och ser fram mot fortsatt samarbete med våra användare.

Filed under: Utveckling

Etiketter:,


Kategorier

Senaste kommentarer

Arkiv

Verktyg

Informationskanaler