Lägescheck för e-boken

Nu är det snart maj och e-boksprojektet är i full gång. Vi befinner oss i en fas där vi hämtar in så mycket kunskap och information om e-boksområdet som möjligt. Vi försöker skapa oss en bild av hur e-boksläget ser ut ute på biblioteken, hur arbetet fungerar kring e-boken och framförallt hur arbetet skulle kunna se ut i framtiden. Vilka utmaningar… Read more →

SwePubs poster på MOA2016: open access-statistik och behov av framtida uppmärkning

Årets Mötesplats Open Access (MOA 2016) ägde rum den 26-27 april vid Stockholms universitet. I år slog konferensen rekord med 230 deltagare från forskningsbibliotek, finansiärer, förlag och andra aktörer inom forskningsinformationens infrastruktur. Temat för konferensen var brett och presentationerna handlade om allt från open science, open access-utgivning av monografier, Current Research Information Systems (CRIS) till nationell och europeisk infrastruktur och… Read more →

Systemutvecklare – titta hit!

Vi söker en systemutvecklare som vill utveckla meningsfulla system och tjänster tillsammans med oss. KB är en myndighet som ligger i teknikens framkant. För att skapa relevanta tjänster kombinerar vi teknik och metoder i framkant med ett tydligt fokus på användarupplevelsen. Vi arbetar med agila metoder och har en skiftande skara verktyg  och miljöer för utveckling. Vi gillar öppenhet! Vi… Read more →

Gästbloggare: DAG om Jan-Öjvind Swahns samling

Katalogiseringen av biblioteket vid Dialekt-, namn- och folkminnesarkivet i Göteborg (DAG) börjar nu nå sitt mål. När arbetet precis inletts ifjol skrev jag om några rariteter ur arkivets samling här på Librisbloggen. Sedan dess har drygt 11 000 titlar lagts in i Libris. Förutom att DAG:s personal fått ett bättre organiserat bibliotek har också fler och fler studenter och utomstående… Read more →