Förhandsinformation, Libris 1.5

Under hösten har nya versioner av Libris lagts ut var fjärde vecka. Avsikten är att även under våren 2019 släppa funktioner med samma tidsintervall. Juluppehåll och ändringsstopp gör att nästa version blir aningen förskjutet och dröjer till vecka 4, 23-24 januari 2019. Ett par av de aktiviteter som planeras till kommande release är: Utveckling av sök och träfflistor i Libris… Read more →

Kungliga biblioteket fortsätter att erbjuda offentligt finansierade bibliotek tillgång till RDA Toolkit under 2019

I och med övergången till nya Libris är det katalogiseringsstandarden RDA (Resource Description & Access) som gäller vid primärkatalogisering. Beskrivningar gjorda enligt KRS, AACR2 eller andra katalogiseringsregler behöver dock inte göras om enligt RDA. RDA finns samlat i onlineverktyget RDA Toolkit. Förutom själva reglerna innehåller RDA Toolkit också olika länders Policy Statements (praxisbeslut för RDA), arbetsflöden för olika materialtyper, mappningar… Read more →

Libris exportprogram

Den 4 december gör Libris ändringar i exportprogrammet. Tidigare har programmet körts lokalt på biblioteken för att kontinuerligt hämta uppdateringar till er lokala katalog. Förändringen gör är att det mesta av programmets logik flyttar in till Libris servrar och istället blir tillgänglig för bibliotek i form av ett anrop. Anropet görs med en exportprofil och önskat uppdateringsintervall, precis som exportprogrammet… Read more →

Datastatus vid leveranserna till Swepub – Sammanställning av enkätsvar

I oktober 2018 skickade Kungliga biblioteket en enkät till de organisationer som levererar data till Swepub. Syftet med enkäten var att kartlägga organisationernas egna uppfattningar om datastatus i förhållande till arbetet med kvalitetssäkringen av publikationsdata i de lokala publikationsdatabaserna samt dataleveranserna till Swepub. Av de 45 organisationer som levererar data till Swepub svarade 33 (ca 75%). Enkätsvaren kommer att användas inom vidareutveckling… Read more →

Libris katalogisering, version 1.4

Onsdag till torsdag 28-29 november produktionssattes Libris katalogisering, version 1.4. Katalogiseringsgränssnittet Ett antal insatser har gjorts för att effektivisera arbetsflödet. Bland annat erbjuds användare ett nytt menyalternativ, Kopiera till urklipp, vilket gör att det går att kopiera uppgifter och klistra in dem i andra poster. Fler effektiviseringsåtgärder finns att läsa i Versionsinformationen. Mallar för manuell katalogisering Version 1.4 innehåller ett… Read more →

Swepub användardag 2019

Välkommen till den första Swepub användardag som bjuder upp till erfarenhetsbyte och inspiration kring forskningsinformation! Användardagen vänder sig till alla som arbetar med frågor som rör hantering av (meta)data för forskningsinformation vid universitet och högskolor samt myndigheter. Datum: Torsdag den 31 januari Tid: 9:30-16:00 Plats: Hörsalen vid Kungliga biblioteket, Humlegården, Stockholm Avgift: 650 kr (exkl. moms) Dagens key note-speaker är… Read more →

Libris roadmap

Under hösten arbetar projektet för nya Libris med stegvisa förbättringar. Ny funktionalitet produktionssätts var fjärde vecka och samtliga releaser sker i så stor utsträckning som möjligt utanför kontorstid.   Libris roadmap listar i stora drag de utvecklingsinsatser som är planerade till och med sommaren 2019. Read more →

Libris användardag 2018 – anmäl er senast 20 november

Senast på onsdag behöver ni anmäla er till Libris användardagar 2018. Läs mer på Kungliga bibliotekets sida för kurser och konferenser där ni även kan se det slutgiltiga programmet. Välkomna! Libris användardag 2018 Plats: Courtyard Stockholm Kungsholmen Tid: Onsdag 5 december 2018, 09:30-16:00 Deltagaravgift: 960 kronor, exklusive moms (i priset ingår lunch och fika) Anmälan: senast 20 november Read more →