Hallå systemutvecklare som vill göra verklig nytta!

Vi söker en systemutvecklare som lockas av att utveckla tjänster som kommer till verklig nytta. KB är en myndighet som ligger i teknikens framkant, både vad gäller teknikval och metodik. Öppenhet, agilt och användarvänligt, så klart! Både för våra användare och våra utvecklare! Läs mer om hur vi arbetar: Vårt arbetssätt Några av de projekt vi arbetar med just nu:… Read more →

KB rekryterar UX:are – igen

Vi söker en UX-designer som vill vara med och designa framtidens digitala biblioteksupplevelse. Vi behöver förstärka våra team med en engagerad och driven UX:are som vill och kan projektleda med UX-metoder. Läs mer om hur vi arbetar: Vårt arbetssätt Några av de projekt vi arbetar med just nu: Tillgängliggöra svenska dagstidningar Effektivisera katalogisering Några av de tjänster vi utvecklar: LIBRIS… Read more →

Arbetsgrupp för skönlitterära ämnesord

Under våren bildades en arbetsgrupp för ämnesord för skönlitteratur. Arbetsgruppen består av representanter från KB, BTJ och ett antal bibliotek och det övergripande syftet för gruppen är att tillsammans med Redaktionen för Svenska ämnesord ta ställning i frågor rörande skönlitterära ämnesord. Första mötet hölls på KB den 4 juni. Det finns idag en särskild lista för skönlitterära ämnesord och några… Read more →

Lägesrapport: SwePub – en nationell tjänst för analys och bibliometri

Projekt vidareutveckling av SwePub publicerar en lägesrapport inför att projektets första fas avslutas i juni. Rapporten beskriver vilka bibliometriska analyser som SwePub stödjer i nuläget och tar upp möjligheter och utmaningar med att använda SwePub på ett nationellt plan. Några aptitretare: 50 % av databasen går nu att använda för bibliometriska ändamål innehållet i SwePub har större täckning av svensk forskning… Read more →

KB, Regionbibliotek Halland och SUB arbetar tillsammans med Koha

KB, Regionbiblioteket i Halland (Kultur i Halland – regionbibliotek) och Stockholms universitetsbibliotek (SUB) kommer under 2015 att arbeta tillsammans i ett projekt som syftar till att visa hur bibliotek kan välja en öppen infrastruktur, baserat på det fria och öppna systemet Koha tillsammans med fria poster från LIBRIS. Projektet har tilldelats medel av KB under 2015. Arbetet är uppdelat mellan de… Read more →