LIBRIS roadmap – uppdaterad 160115

LIBRIS roadmap januari 2016 I arbetet med den nationella infrastrukturen förespråkar KB öppenhet och delandekultur i tjänster och teknik. Med mål att vara transparenta i hur vi jobbar har LIBRIS under flera år visualiserat det pågående utvecklingsarbetet med en Roadmap. Metodutveckling är något vi ständigt jobbar med och som ett led i det har vi initierat Pulstavlor. Pulstavlor är ett sätt… Read more →

Årets nya registrerande bibliotek

Många bibliotek börjar registrera och visa sina samlingar i LIBRIS och många är på gång. Karta med folkbibliotek i LIBRIS 33 bibliotek blev formellt klara 2015, därav 31 folkbibliotek. Av dessa har HelGe-biblioteken och V8-biblioteken nyligen börjat registrera. Chalmers tekniska högskola, Matematikbiblioteket, Sigel: Enll Eksjö stadsbibliotek, Sigel: Eksj Habo bibliotek, Sigel: Habo Lidingö stadsbibliotek, Sigel: Lisb Biblioteken i Lomma/Bjärred, Sigel: Lobj NU-biblioteket/Trollhättan/Uddevalla, Sigel: Nub, NubE… Read more →

Användarnas behov i fokus för KB:s e-boksprojekt

Regeringen gav i juni Kungl. biblioteket, KB, i uppdrag att tillgängliggöra e-böcker via den nationella katalogen LIBRIS. Beslutet innebar en fortsättning på KB:s tidigare uppdrag att inleda en försöksverksamhet vilken slutrapporterades till Kulturdepartementet i februari. – Vi kommer att utgå från läsarnas och bibliotekens behov i vårt utvecklingsarbete, säger Marja Haapalainen, projektledare för e-boksprojektet. Jag ser fram emot att göra… Read more →

Beståndsregistrering i LIBRIS XL är nu öppen

Verktyget för beståndsregistrering har varit i produktion och testats av ett antal pilotbibliotek under ca en månads tid. Testerna har fungerat bra och vi öppnar nu upp systemet för alla bibliotek som vill börja beståndsregistrera via LIBRIS XL. Det som testats är bland annat att beståndsposter som registreras i LIBRIS XL återkonverteras till god MARC-kvalitet och att postflödet mellan LIBRIS… Read more →