Påbörjat arbete med att förmedla e-böcker

Som vi tidigare berättat om har KB fått i uppdrag av regeringen att förmedla e-böcker genom Libris. Vi har påbörjat arbetet med att se hur det här uppdraget skulle kunna realiseras. E-boksfrågan är komplex. Biblioteken vill att låntagarna ska få tillgång till ett så stort och varierat sortiment titlar som möjligt, till en kostnad som inte överstiger deras medie-inköpsbudget. Låntagarna vill att så många titlar som möjligt ska vara tillgängliga, så snart efter utgivning som möjligt. De vill få direkt åtkomst till fulltexterna utan att behöva skapa konton och logga in i flera led. Distributörer och förlag/rättighetsinnehavare vill ha ersättning från biblioteken för utlåningen.

Mycket har hunnit hända sedan KB presenterade E-boksutredningen När kommer boomen? och förstudien Sammanhållet nationellt system för distribution av e-böcker till bibliotek. Det pågår förhandlingar mellan SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, som representerar folkbibliotekens intressen och förlag angående ersättningsmodeller för utlåning av e-böcker. Det finns nu också kommersiella distributörer som erbjuder de tjänster som folkbiblioteken efterfrågar, i form av möjligheten att välja titlar från flera olika distributörer och göra dessa tillgängliga för sina låntagare. Atingo förmedlar redan e-böcker till många bibliotek och Elib utvecklar en ny tjänst för e-boksförmedling. Ingen av dessa plattformar kan förstås garantera långsiktig tillgång till alla titlar, från alla distributörer och ingen kan erbjuda biblioteken tillgång till äldre titlar som inte har upphovsrättsliga begränsningar utan kostnad. Trots olika intressen verkar det finnas en gemensam målsättning att allmänheten ska få upp ögonen för e-böcker.

Vårt uppdrag går ut på att bygga en central infrastruktur för att förmedla e-böcker till biblioteken. Vi tror att KBs roll skulle kunna vara att se till att tillgången till e-böcker kan säkras över tid och vi vill börja med att se till att titlar som inte har upphovsrättsliga begränsningar kan förmedlas direkt till biblioteken. På så sätt kan vi börja med en mindre datamängd och implementera ett system som vi sedan testar och fortsätter att utveckla genom att successivt öka mängden distributörer och tillgängliga titlar över tid i flera utvecklingsiterationer. Det gör också att vi kan få med oss distributörer och bibliotek att testa med redan från början av utvecklingsarbetet. Vi implementerar ett avgränsat, fungerande flöde, vilket gör det möjligt för oss att utvärdera för att sedan ta med oss lärdomar och avgöra fortsatt inriktning.

Sammanfattningsvis ser vi att det finns en tidsaspekt för den nationella infrastrukturen för e-böcker där den första fasen går ut på att påbörja arbetet med en central plattform och inkluderar en datamängd som i första hand utgörs av fria titlar (detta uppdrag), en andra tidsmässig fas där överenskommelser mellan SKL och förlag formas och en tredje fas där det blir möjligt att realisera en central lösning med flera involverade distributörer och som även inkluderar utlåning av titlar med varierande rättighetsmässiga begränsningar. Huruvida den lösningen blir ett uppdrag för KB, om det blir ett samarbete med, eller utveckling av någon av de befintliga kommersiella plattformarna återstår att se.

Utvecklingen som vi gör inom ramen för det aktuella uppdraget består i sin tur i tre delar. Vi kommer att läsa in och exponera e-böcker, vilket innebär att vi kan göra materialet åtkomligt för andra system via APIer (maskinläsbara gränssnitt). Vi kommer också att jobba med metadata och beskrivningar för sökning och länkar till fulltexterna i Libris befintliga katalogsystem och vi kommer även att bygga en site för visning och interaktion med innehållet.

Den långsiktiga visionen, som vi kallat för den ”samlade ingången” är en ny söktjänst som gör det möjligt att hitta material av alla typer och där sökning görs både i metadata (vissa beskrivande fält som t ex titel, författare osv) och i fulltexter (så att man även kan få träff i innehållstexter). Den har vi hela tiden i åtanke när vi bygger våra system och gränssnitt, för möjligheten att bygga vidare, återanvända och ta med oss lärdomar.

Projektarbetet med att tillgängliggöra e-böcker kommer att pågå under hösten och avslutas i februari 2015.

11 kommentarer 17 september, 2014 Katarina Stempel

Anmäl er till LIBRIS inspirationsdagar 10-11 november 2014

Välkomna att anmäla er till LIBRIS inspirationsdagar i Stockholm den 10-11 november 2014!

Program och anmälningsformulär: http://www.kb.se/aktuellt/utbildningar/2014/LIBRIS-inspirationsdagar/

2 kommentarer 15 september, 2014 Maia Dexander

En tårta växer fram - historien om hur vi byggde en söktjänst på fyra veckor

Under fyra fokusveckor har ni har haft möjlighet att följa vår utvecklingsresa med att designa en tjänst för digitaliserade dagstidningar. För er som inte varit med under hela resan, så har vi använt oss av MVP (minimal viable product) som metod. En MVP är första versionen av en produkt som gör det möjligt att snabbt testa idéer och lära sig om användarnas behov med minsta möjliga insats. Dvs man börjar med att sätta upp en hypotes, tar fram den enklaste designen för att testa hypotesen på potentiella användare, får insikter och itererar på nytt. När hypotesen itererats några varv har man tagit fram något som tillför ett reellt värde för användaren, en sk bakelse. Därefter har vi brutit ut hypoteser ur effektkartan och itererat en efter en samtidigt som vi bakat oss närmare en tårta för varje iteration:

Vecka 1
Hypotes: Vi tror att de uppgiftsdrivna omedelbart skulle hitta alla relevanta artiklar på ett mer effektivt sätt om de fick en sömlös träfflista/fullpost med möjlighet att filtrera och se snippets.

Resultat: en prototyp som gav möjlighet att fritextsöka bland 30.000 sidor, se snippets och tidningssidor, favorisera relevanta träffar, fokusera på tidningssida och se hela numret, zooma in på tidningssidan och enkelt navigera sig tillbaka till träfflistan.

prot3

Vecka 2
Hypotes: Vi tror att de intressedrivna omedelbart skulle kunna utforska ämne och göra uttömmande sökning på ett mer effektivt och inspirerande sätt om de fick relaterade träffar/sökord gärna med visuell återgivning, filtrering och stavningskontroll.

Resultat: en stabil applikation att bygga vidare på med möjlighet att filtrera utifrån behov tex. visuellt på tid, geografisk ort och titel.

v2

Vecka 3
Uppgift: Designa för upphovsrättsskyddat material i det externa gränssnittet.

Resultat: Se skillnad på fritt tillgängliga och upphovsrättsskyddade tidningar, avgöra om referensen är relevant genom att se sökord och förenkla med favoriter så användaren kan sitta hemma och favoritmarkera tidningssidor och ta med sig till KB för läsning.

v3

Vecka 4
Uppgift: Ta ett helhetsgrepp om designen, färdigställa och förfina det sista, strukturera och städa koden.

Exp_map_uppgiftsdrivne_studenten

Lärdomar av metoden och arbetssättet:

  • Växla mellan högintensivt och lågintensivt arbete utifrån behov. Upplägget initialt var att arbeta högintensivt under fokusveckorna och lågintensivt perioderna däremellan. Tanken var att vi skulle förbereda så lite som möjligt inför fokusveckorna, vilket fungerade bra i början, men efter andra veckan hamnade vi efter med backendbitarna. För att hålla effektiviteten uppe under själva veckorna behövde vi därför tänka om. Under den sista perioden arbetade vi intensivt med dessa bitar som tex grundplatta för inloggning, konvertering av bilder och textanalys för att effektivisera arbetet.
  • Snabba iterationer med användningstest ger garanterat värde. Vi har testat våra hypoteser iterativt med RITE-metoden, vilket har gett snabb återkoppling och möjlighet att iterera varje flöde flera gånger om på kort tid. Metoden snabbar upp tempot avsevärt och vi vet att vi levererar värde i varje iteration.
  • Ta höjd för helheten. MVP som metod handlar om att bryta ut mindre bitar (bakelser) och designa för en del i taget. Vilket kan innebära att man missar helhetsupplevelsen, men om man hela tiden har den övergripande bilden i bakhuvudet fungerar det. Dessutom hade vi effektkartan som stöd och tog en extra vecka på slutet för att få med helhetsperspektivet.
  • Metod som möjliggör för gemensamma utvecklingsinsatser. MVP som metod visar att det är fullt möjligt att göra utvecklingsinsatser under korta fokusveckor, vilket i praktiken gör det möjligt att komma ut och utveckla tillsammans med biblioteken.
  • Gör små uppehåll. Efter intensiva fokusveckor behövs tid för återhämtning. Vi planerade upp arbetet med alldeles för stora uppehåll, vilket innebar att vi tappade fokus och behövde plocka upp alla trådar inför varje fokusvecka. En tips är att ta små uppehåll.
  • Att arbeta tvärfunktionellt skapar energi och engagemang. Vi har arbetat tvärfunktionellt med all kompetens på plats i mikrofilmsläsesalen. Det innebär att vi har haft all den kompetens som behövs för att lösa uppgiften. Vilket ger korta beslutsled, ett väldigt driv och en stor innovationskraft eftersom vi får upp idéer med olika perspektiv på kort tid.
  • Ett team som är ansvarstagande. Eftersom många bollar far kors och tvärs genom rummet och beslut tas hela tiden behövs det ett engagerat team där alla tar ansvar och plockar de bollar som kommer i deras riktning.
  • Hastighet och garanterat värde i ett. Vi har aldrig utvecklat något i den här hastigheten tidigare, dessutom med ett stort värde. När man får kommentarer som ”Oj, så fort! Det är ju perfekt! Vad bra! Kan jag förstora? Ah….[skrattar] Fantastiskt! [läser]”, ”Titta vad fint! Vilken fröjd! Det är ju inte klokt, det är så tydligt!” känner man sig mer än nöjd.

Överlag har arbetet genererat positiv energi och skapat flera innovativa lösningar. Sen att vi dessutom har haft väldigt roligt gör saken ännu bättre.

Betareleasen av tidningar.kb.se genomfördes innan sommaren och nu har vi den senaste veckan arbetat med att förfina befintlig funktionalitet utifrån de lärdomar vi dragit från forumet där användare har kunnat lämna synpunkter.

prioriterade åtgärder vdd

 

Testa den senaste versionen av tidningar.kb.se. Enjoy!

2 kommentarer 12 september, 2014 Johanna Olander

Nybildat nätverk för katalogisatörer av mångspråk - Harriet Lacksten gästbloggar

Äntligen!

Vad betyder ”przełożyła”? Vilken namnform ska Nawal al-Sadawi egentligen ha?

Varför visas inte diakritiska tecken korrekt? Var kan jag hitta persiska siffror? Vad gör jag med en bok som har parallelltext på engelska och kinesiska?

Det mångspråkiga materialet på biblioteken ställer katalogisatörer inför nya utmaningar och frågorna kan bli många. Flera sitter ensamma och har ingen att rådgöra eller diskutera med. Bristen på poster med medier på andra språk i Libris har också påtalats av många bibliotek.

Vid ett möte kring folkbibliotekssamarbete i Libris där representanter för ett antal Librisregistrerande bibliotek samt representanter från KB deltog, föreslogs att man skulle bilda ett nätverk kring katalogisering av mångspråkig litteratur.

Så nu är det dags! Internationella biblioteket tillsammans med Hilda Androls, folkbiblioteksansvarig på KB bjuder in till bildandet av ett sådant nätverk.

Via en e-postlista ska man kunna ställa frågor och diskutera problem om allt från katalogpraxis till tekniskt stöd. Det finns inga frågor som är för ”dumma” eller för enkla. Listan är öppen för alla intresserade katalogisatörer. Man behöver inte arbeta på Librisregistrerande bibliotek och det är inte heller meningen att vi bara ska diskutera Librisrelaterade frågor.

I framtiden kan vi också tänka oss möten antingen via webben eller i verkliga livet.

Så här gör du för att anmäla dig till listan:
Skicka ett brev till Kungl. bibliotekets listserver med adress listserv@listserv.kb.se från den e-postadress du vill anmäla till listan.
Lämna rubrikraden tom och som enda innehåll i brevet skriver du: subscribe listans namn fornamn efternamn (Ex: subscribe mangkat Anna Andersson).
Du får svar från servern med en bekräftelse på din anmälan.

Välkommen att nätverka!

Harriet Lacksten
Utvecklingsledare för media
Internationella biblioteket

Kommentera 11 september, 2014 Hilda Androls

Katalogprojektet - status och effektkarta

Katalogprojektet går in i slutspurt under hösten. Vi jobbar intensivt med att få till de delar som saknas för att kunna lansera tjänsten i januari 2015. För att säkerställa att det system vi driftsätter kommer att motsvara de krav som ställs på katalogiseringsverktyget och att export och importrutiner fungerar, kommer vi under hösten att utföra tester tillsammans med katalogisatörer och systembibliotekarier på Librisbiblioteken. Vi kommer fortlöpande att rapportera om testresultaten här på Librisbloggen.

Under hösten kommer vi också att delta i några utåtriktade aktiviteter. På Bok- och biblioteksmässan i Göteborg kommer vi under torsdagen 25/9 och fredagen 26/9 att presentera projektet och visa lite livekatalogisering i nya katalogiseringsverktyget. Då kommer det också finnas möjlighet att träffa några av oss från utvecklingsteamet och ställa frågor. På Libris inspirationsdagar den 10-11/11 kommer vi hålla en längre presentation av vårt arbete med Libris XL, katalogiseringsverktyget och formatet. Dag två kommer vi även att hålla i en workshop på samma tema. Under Libris inspirationsdagar kommer hela teamet att finnas på plats och tillgängliga för samtal och frågor.

I utvecklingsarbetet har vi arbetat med personor, tre olika katalogiseringskaraktärer som representerar olika behov och användning av verktyget. Dessa tre personor är skapade utifrån en kartläggning av katalogisatörer i olika roller och på olika typer av bibliotek i projektets inledningsfas. Utifrån våra tre personor, Kerstin, Sara och Åsa har vi gjort en effektkarta (se nedan). När vi lanserar den första versionen av katalogiseringsverktyget bör vi ha uppfyllt det övergripande effektmålet även om det fortfarande kan återstå en del aktiviteter som vi får ta vidare till ett nytt utvecklingsprojekt.

Följ gärna utvecklingen i betan: http://kat.libris.kb.se/

ekarta

Effektkarta. Klicka på bilden för större variant.

2 kommentarer 5 september, 2014 Helena Forssblad

Fortsatt arbete med KBs e-boksuppdrag

Introduktion
Kungl. biblioteket, KB, har fått i uppdrag från Kulturdepartementet att inleda en försöksverksamhet med att tillgängliggöra e-böcker via den nationella katalogen Libris till det allmänna biblioteksväsendet.

Uppdraget ska slutredovisas den 22 februari 2015 och har delrapporterats den 30 maj 2014.

KB kommer under e-boksuppdraget att fokusera på att tillgängliggöra fria e-böcker via Libris. Styrgruppen har inledningsvis tagit fram en karta över önskade effekter. Därefter har styrgruppen enats om bifogad processkarta.

ebok
Bild: Katarina Stempel

Klicka på bilden för större version

 

Distributörer/Datakällor
För att genomföra tester behöver KB poster till fria e-böcker. Vi träffar under hösten leverantörer som vanligen hanterar fria e-böcker, för att nå ett avtal att använda några poster i vårt fortsatta arbete.

Filerna med fulltext +Metadata
Vi behöver material, filer, poster och fulltext, en s. k. metadatainläsning, från distributörer för att kunna arbeta med e-böcker i våra tester.

Harmonisering
Harmonisering av posterna innebär att förbereda dessa för gränssnitt och användning, genom formattransformering. Av kvalitets- och tillgänglighetsskäl avser vi använda ett så modernt format som möjligt (ePub3) för de poster/e-böcker vi tar med i testet.

Bibliotek
Testbibliotek behövs under uppdraget. De ska kunna söka fram, hämta poster och metadata till sin egen katalog, samt låna ut e-böcker i fulltext, dels via ett gränssnitt/API i Libris dels via Libris webbsök.

Mer kring tekniken följer.

5 kommentarer 4 september, 2014 Gunnel Stjernvall

Välkommen till SwePub-projektet Tuija!

Vi förstärker projektgruppen med Tuija Drake. Hon kommer att arbeta med nationellt användarstöd i praxis- och formatfrågor tillTuija lärosätena. Fokus kommer att vara kvalitetskontroll och validering av data som ska användas i analyser. Träffa henne IRL på IFFIS14  och Kom igång med SwePub Analys i praktiken! 

"Hej! Jag kommer från Stockholms universitetsbibliotek där jag har arbetat närmast med katalogisering men även med metadata.  Jag ser fram emot att jobba med SwePub Analys för att få fram information värdefull för alla parter. Jag ser också fram emot att få jobba i det här spännande projektet och medverka till att säkerställa att god metadata levereras till SwePub Analys. /Tuija "

Varmt välkommen Tuija!

 

3 kommentarer 2 september, 2014 Marja Haapalainen

Tillgång till WorldCat som källa för import av utländska katalogposter from 1 september 2014

Kungl. biblioteket (KB) har ingått avtal med OCLC om tillgång till OCLC:s bibliotekskatalog WorldCat.

Från om med 2 september 2014 har alla LIBRIS-registrerande bibliotek tillgång till WorldCat som källa för import av utländska katalogposter.

Posterna innebär en kostnad för KB och vi kommer därför att fortsätta utveckla Metaproxy, samsökningstjänsten i LIBRIS katalogiseringsverktyg från vilken man kan hämta bibliografiska poster utan kostnad. Vi önskar därför att Metaproxy används även fortsättningsvis.KB står för finansieringen av medlemskapet men vi kan komma att se över finansieringsmodellen framöver om kostnaderna drastiskt skulle öka.

Arbetet med att tillgängliggöra LIBRIS i WorldCat påbörjas enligt avtalet den 1 september. Arbetet inleds med diskussioner om tekniska och juridiska förutsättningar.

5 kommentarer 2 september, 2014 Maia Dexander

Åtkomst till WorldCat framskjutet till 2 september

Avtalet med OCLC om medlemskap och åtkomst till WorldCat börjar gälla idag 1 september. På grund av problem hos OCLC kommer vi inte att kunna ge åtkomst till WorldCat i Voyager förrän imorgon tisdag 2 september.

Kommentera 1 september, 2014 Maia Dexander

Systembibliotekarie till LIBRIS-teamet

KB, enheten för metadata och systemstöd söker en systembibliotekarie som ska arbeta i LIBRIS-teamet. Är du engagerad, driven och tycker om att arbeta tvärfunktionellt finns här ett toppenjobb att söka: http://www.kb.se/om/Jobba-hos-oss/Lediga-jobb/

 

2 kommentarer 1 september, 2014 Maria Kadesjö

Föregående sida


Kategorier

Senaste kommentarer

Arkiv

Verktyg

Informationskanaler