Hallå systemutvecklare som vill göra verklig nytta!

Vi söker en systemutvecklare som lockas av att utveckla tjänster som kommer till verklig nytta. KB är en myndighet som ligger i teknikens framkant, både vad gäller teknikval och metodik. Öppenhet, agilt och användarvänligt, så klart! Både för våra användare och våra utvecklare! Läs mer om hur vi arbetar: Vårt arbetssätt Några av de projekt vi arbetar med just nu:… Read more →

KB rekryterar UX:are – igen

Vi söker en UX-designer som vill vara med och designa framtidens digitala biblioteksupplevelse. Vi behöver förstärka våra team med en engagerad och driven UX:are som vill och kan projektleda med UX-metoder. Läs mer om hur vi arbetar: Vårt arbetssätt Några av de projekt vi arbetar med just nu: Tillgängliggöra svenska dagstidningar Effektivisera katalogisering Några av de tjänster vi utvecklar: LIBRIS… Read more →

Arbetsgrupp för skönlitterära ämnesord

Under våren bildades en arbetsgrupp för ämnesord för skönlitteratur. Arbetsgruppen består av representanter från KB, BTJ och ett antal bibliotek och det övergripande syftet för gruppen är att tillsammans med Redaktionen för Svenska ämnesord ta ställning i frågor rörande skönlitterära ämnesord. Första mötet hölls på KB den 4 juni. Det finns idag en särskild lista för skönlitterära ämnesord och några… Read more →

Lägesrapport: SwePub – en nationell tjänst för analys och bibliometri

Projekt vidareutveckling av SwePub publicerar en lägesrapport inför att projektets första fas avslutas i juni. Rapporten beskriver vilka bibliometriska analyser som SwePub stödjer i nuläget och tar upp möjligheter och utmaningar med att använda SwePub på ett nationellt plan. Några aptitretare: 50 % av databasen går nu att använda för bibliometriska ändamål innehållet i SwePub har större täckning av svensk forskning… Read more →

KB, Regionbibliotek Halland och SUB arbetar tillsammans med Koha

KB, Regionbiblioteket i Halland (Kultur i Halland – regionbibliotek) och Stockholms universitetsbibliotek (SUB) kommer under 2015 att arbeta tillsammans i ett projekt som syftar till att visa hur bibliotek kan välja en öppen infrastruktur, baserat på det fria och öppna systemet Koha tillsammans med fria poster från LIBRIS. Projektet har tilldelats medel av KB under 2015. Arbetet är uppdelat mellan de… Read more →

Kreativt kaos blir till strukturerad urspårning

Inackorderade i källaren på Kungl. biblioteket i Humlegården sitter vi, det tvärfunktionella teamet för Cherry, bestående av formgivare, systemutvecklare, UX:are, projektledare och innehållskunniga.

Under våren har vi arbetat med att förbereda arbetet. Vi har satt upp en arkitektur för att enkelt lägga till och ta bort innehåll från tex bloggar och Smakprov.se. Nu under fokusveckan var det dags att foga samman alla bitar och ta fram en prototyp för användningstest, allt för att få lärdomar om hur lustläsare beter sig. Hypotesen vi arbetar kring är:

”Vi tror att lustläsaren blir inspirerad och hittar nästa bok att läsa genom att se omslagsbilder, skumma relevanta recensioner, få smakprov och hitta liknande titlar genom att få tips om inspirerande termer och titlar”

insp

Uppstarten bestod av en gemensam designstudio där vi tillsammans skissade på olika lösningar lämpliga för det experiment som vi gett oss i kast med. Den gav utlopp för teamets tankar och idéer, men framför allt fångade vi upp de bidrag som kommit in via LIBRIS idéforum. Här har intresserade under våren kunnat bidra med tankar i form av skisser på hur Cherry ska kunna inspirera lustläsaren till att hitta nästa bok. Läs mer om eventet “Designtimmen” som gick av stapeln den 15 april. Vi fick in ett antal idéer som baserades på att kunna orientera sig vidare från ett ord till ett annat, en sorts associationslek baserat på ord, titel eller författare. Det tog vi fasta på och började laborera kring. Med hjälp av textanalys baserat på recensioner från bloggar och Smakprov.se skapade vi en ström av ord som användaren kunde välja, rikta, styra. Det hela blev ett långt flöde där man hela tiden möttes av nytt resultat. Ett slags urspårning.

Lärdomar från användningstesterna
Vi har velat ta reda på vad som får en användare att vilja läsa av lust och vad som inte är lika lockande. De lärdomar vi kunde dra var att lustläsare vill läsa det som de källor de litar på har tipsat om, inte vad ”andra” läser just nu. Vi kunde också avläsa att lustläsaren är intresserad av recensioner som beskriver en känsla, inte ”baksidestexter” om själva boken. De vill få en känsla av språket samt läsa recensioner med personliga åsikter. En av testpersonerna konkretiserade det här genom att förklara det med att han ansåg att alla böcker egentligen handlar om samma sak; kärlek, svek och sorg. Det är alltså rösten som berättar historien som är det det intressanta, inte handlingen i sig. En annan sak som handlar mer om bibliotekens varumärke är att vi behöver särskilja oss från bokhandelns listor om nyutgivet och nischa oss mot att tipsa om böcker från alla tider. Det är det som gör oss unika. Under intervjuerna fick vi också input på LIBRIS söktjänst. LIBRIS står för struktur och tydlighet och är kopplat till en uppgiftsdriven person, medan Cherry snarare handlar om en strukturerad urspårning. Nedan ser ni delar av prototypen som användningstestades.

feed  post

Vad händer sen
Nu tar vi med oss insikterna och fortsätter arbetet kring att få tag i fler bloggrecensioner, förfina sökning utifrån betydelsebärande ord som tex olika känslor, egen kontext och att linjera arkitekturen med XL. När vi kör igång igen kommer vi börja kring en hypotes som har itererats och landat i:

”Vi tror att lustläsaren blir inspirerad genom att själv välja utifrån egen kontext, skumma tillförlitliga recensioner och även hitta oväntade titlar genom att spåra ur.”

Genom att kombinera recensioner, relaterade ord, smakprov och erbjuda en möjlighet att fritt ta sig vidare i ett associationsflöde hoppas vi att vi skapat Cherry, uppstarten till nya LIBRIS sök.


      

 

“SwePub för analys och bibliometri” – en betaversion

Projekt vidareutveckling av SwePub lanserar en betaversion av den nya tjänsten “SwePub för analys och bibliometri”.   Under några intensiva veckor har projektteamet, förstärkt av vår “inhouse Kai”, tillsammans med konsulter (UX och gränssnittsutvecklare) gjort en fenomenal insats! Ovanpå det nya datalagret finns nu ett gränssnitt som är tänkt att stödja bibliometriker och bibliotekarier i deras arbetsuppgifter. I tjänsten kan de… Read more →

Göta Petter!

Under 2014 blev flera folkbibliotek LIBRIS-registrerande och några av dessa är Götabiblioteken. Götabiblioteken är ett samarbete mellan 13 kommuner i Östergötland, samt Tranås i Jönköpings län. Sedan 2012 har man samarbetat kring gemensam katalog, lånekort och webb och i januari 2015 gick man tillsammans över till att bli LIBRIS-registrerande. I projektet Införandet av LIBRIS på Götabiblioteken arbetar man bland annat med… Read more →