LIBRIS-poster in i WorldCat. Lägesrapport

Kungl. biblioteket (KB) har sedan tidigare ingått avtal med OCLC om tillgång till OCLC:s bibliotekskatalog WorldCat OCLC har under våren och sommaren jobbat med att hösta in LIBRIS-posterna via OAI-PMH. Nästa steg är att läsa in dem i WorldCat. OCLC beräknar att inläsningsarbetet ska påbörjas i oktober och ta flera månader. Det kommer med andra ord att dröja ytterligare ett… Read more →

Barnbokskatalogen berikar LIBRIS

Sedan Kungl. biblioteket fick utökat uppdrag att ansvara för samverkan och utveckling av hela bibliotekssektorn arbetar vi med att utveckla LIBRIS till en nationell katalog, som också tillgodoser folkbibliotekens behov. Bland de uppgifter som efterfrågats, och som hittills funnits i begränsad omfattning, är innehållsbeskrivningar av skönlitteratur. Vi har nu fått möjlighet att använda innehållsbeskrivningar från Barnbokskatalogen i LIBRIS. Barnbokskatalogen produceras… Read more →