Beståndsregistrering i LIBRIS XL är nu öppen

Verktyget för beståndsregistrering har varit i produktion och testats av ett antal pilotbibliotek under ca en månads tid. Testerna har fungerat bra och vi öppnar nu upp systemet för alla bibliotek som vill börja beståndsregistrera via LIBRIS XL. Det som testats är bland annat att beståndsposter som registreras i LIBRIS XL återkonverteras till god MARC-kvalitet och att postflödet mellan LIBRIS… Read more →

LIBRIS XL – lägesrapport

Efter sommaren har vi i LIBRIS XL-teamet återigen börjat arbeta i stegvisa iterationer, sprintar. Det har gett oss möjlighet att dela upp arbetet, vår planering  går snabbare och vi kan enklare ta beslut om vad vi gör härnäst. Genom att tydligt definiera ett par mål med varje sprint kan vi lättare slutföra dessa och kommunicera utåt vad vi gör, via bland… Read more →

Folkbiblioteken i LIBRIS – öppet hus på Kungl. biblioteket 12/11

Välkomna till öppet hus om LIBRIS på Kungl. biblioteket, den 12 november, 12.00-16.30! Under de senaste åren har vi i olika sammanhang varit ute i landet och träffat folkbibliotek för att prata om LIBRIS. Vi har diskuterat vad det konkreta arbetet i katalogsamarbetet innebär, och utbytt tips och trix inför övergången till att bli LIBRIS-registrerande bibliotek. Responsen på detta har… Read more →

LIBRIS roadmap, oktober 2015

I arbetet med den nationella infrastrukturen förespråkar KB öppenhet och delandekultur i tjänster och teknik. Med mål att vara transparenta i hur vi jobbar har LIBRIS under flera år visualiserat det pågående utvecklingsarbetet med en Roadmap. Det var längesen den uppdaterades. Vi har upplevt att det har varit svårt att få till ett levande dokument. Metodutveckling är något vi ständigt… Read more →

Frågor om LIBRIS

Vilken mässa vi haft! KB hade ett digert program och vi vill tacka alla som kom och lyssnade och ställde frågor och hjälpte till att göra detta års biblioteksprogram till det mest innehållsrika på länge. Tack också till er som tagit del av de inspelningar vi gjorde under veckan.  För oss som arbetar med den nationella infrastrukturen LIBRIS är det extra… Read more →