Torup

Unika samlingar möts i LIBRIS

Två intressanta bibliotek har blivit medlemmar i LIBRIS. Det ena är Torups slottsbibliotek som hör till Malmö kommun, det andra är Jan Myrdals bibliotek som drivs av Jan Myrdalssällskapet i Varberg. Trots att det är två helt olika bibliotek finns det ändå gemensamma beröringspunkter. Deras bokbestånd består till stor del av utländsk litteratur med tydlig profil i ämnen som berör… Read more →

Nu förverkligar vi en nationell biblioteksstrategi

– Det här är ett uppdrag till nationalbiblioteket att ta fram en plan för hur nationens bibliotek tillsammans ska samverka för nationens bästa. Det säger riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg i en kommentar till regeringens vårändringsbudget som gav besked om att Kungl. biblioteket, KB, får i uppdrag att ta fram en nationell biblioteksstrategi för att främja samverkan och kvalitetsutveckling inom hela biblioteksväsendet… Read more →

Kaffe + kaka = sant

De senaste veckorna har vi arbetat med att fylla Cherry med innehåll. Förutom den bibliografiska informationen, som vi hämtar från Libris XL, använder vi också data från annat håll. Vi läser in till exempel innehållsbeskrivningar, recensioner, bloggtexter, provläsningsavsnitt, och kopplar dem till den bibliografiska informationen. Texterna analyseras sedan för att hitta liknande och relaterade titlar. <teknobabbel> Familjeindex För att skapa maximal… Read more →

Gästbloggare: Biblioteket vid Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg

I februari i år började biblioteket vid Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg (DAG) att katalogiseras i Libris. DAG är en del av den statliga myndigheten Institutet för språk och folkminnen, som också har flera andra bibliotek i landet, bl.a. ett på Arkivcentrum i Uppsala och ett kommande på Arkivcentrum Syd i Lund. Som namnet på arkivet antyder återfinns de flesta av bibliotekets… Read more →

Välkomna att bidra med idéer till nya LIBRIS sök!

För första gången testar KB öppen idégenerering. Tanken är dels att få så många idéer som möjligt för att hitta de mest innovativa lösningarna, dels att fånga upp intresset för den här typen av arbetsform. Under fyra veckor har ni möjlighet att komma med idéer och bidrag till Cherry som är en del av nya LIBRIS sök. Ni kan skicka… Read more →

Gästbloggare: Referensbiblioteket på väg in i Libris

Referensbiblioteket är en samling med databaser, faktabanker och andra källor av referenskaraktär, som är utvalda, granskade och beskrivna av bibliotekarier. Resurserna är fritt tillgängliga och många har en myndighet, organisation eller institution som upphovsman. Referensbiblioteket utvecklades och drevs av Informations- och lånecentralerna i syfte att skapa en virtuell motsvarighet till folk- och gymnasiebibliotekens fysiska referenssamlingar, ett urval avsett att utgöra… Read more →