Statusrapport Libris nya katalogiseringsverktyg

Arbetet med Libris nya systemarkitektur (Libris XL), formatprojektet och det nya katalogiseringsverktyget går för högtryck under våren.

Vi arbetar i utvecklingssprintar om vardera ca två veckors arbetstid. Varje sprint inleds med ett planeringsmöte för den kommande arbetsperioden där vi bestämmer vilka arbetsåtaganden vi tar på oss. Sprinten avslutas med en demo där vi går igenom det som utvecklats. Vi uppdaterar även betaversionen  med de implementerade förändringarna. En grundprincip för utvecklingsarbetet här på KB är att vi vill arbeta för “öppen ridå”, vilket innebär att vi bjuder in användare att följa pågående utvecklingsarbete. Förändringarna kan ibland se märkliga ut, funktionalitet som tidigare fungerat kan vara icke-funktionell vid ett senare tillfälle, data kan ibland innehålla svårbegripliga värden osv. Detta beror på att vi är mitt i utvecklingsprocessen, vilket också speglas i Betan som uppdateras ett par gånger per månad. På startsidan går det också att hitta kontinuerligt uppdaterade informationstexter om projektet, presentationer, story maps, beskrivningar och visualiseringar av formatarbetet med mera. Dessutom sammanfattar vi då och då det vi gjort och publicerar här på Librisbloggen.

Nedan följer en summering av vad som hänt i utvecklingsarbetet under senaste tiden.

Formatet
1. Egenskaper om verket och det/de format (bärare) som finns i posten har mappats ur de fasta fälten 008 och 007. Detta arbete har successivt lett till en revidering av beskrivningsstrukturen, för att kunna fungera sammanhängande för beskrivning av bland annat upprepade bärardetaljer. Mer detaljerad information om bärartyperna kan nu också ses i gränssnittet. Detta är exempel på data som än så länge ser något kryptiskt ut på grund av värdet innehåller ett påhängt JSON-LD-prefix vilket naturligtvis ska städas bort.

En utmaning ligger i att MARC-formatet saknar bra stöd för att gruppera beskrivningar av olika ting i en och samma post, vilket leder till upprepningar som är svårtolkade (t.ex. vid upprepning av 007, och kombinationer av fält såsom 034, 255, 300, 530 och 856). I arbetet med strukturen måste hänsyn även tas till nya typer av resurser som ska katalogiseras i framtiden, så att vi inte komplicerar beskrivningsmönstren för dessa i onödan.

2. Ett antal definitionslistor har tagits fram, vilka representerar värden för ovanstående egenskaper. En del av dessa kommer att behöva genomgå konsolidering med annan information, inte minst genre/form, samt information angiven i de nya RDA-fälten (336-338).

Vi arbetar för närvarande med att göra dessa sökbara via katalogiseringsgränssnittet.

3. Koordinering har gjorts av olika kombinationer av ”medietyp” och ”bibliografisk nivå” i postetiketten, liksom av detaljer i innehålls- och formattyp i 007 och 008. Detta har gjorts främst med hänsyn till BibFrame, men även till andra bibliografiska modeller såsom Dublin Core. Samma problem vid upprepning gäller här, varför vi behöver hålla isär olika aspekter på vad som i många fall rimligtvis är samma ting.

4. Flera egenskaper har mappats, vilka vi kopplar ihop med direkta motsvarigheter i BibFrame där det är möjligt, bl.a. för titlar och anmärkningar.

Vi kommer att fortsätta med att normalisera denna struktur, bl.a. för att möjliggöra ett förbättrat utnyttjande av verksbeskrivningar i auktoritetsposter. Normaliseringen fortsätter också med översyn av fler egenskaper, så att de anges på ett enhetligt sätt och i möjligaste mån korresponderar mot befintliga termer i välkända vokabulärer.

Frontend
I gränssnittet har vi under våren jobbat mycket med träfflistan, remotesök och fullposten. Remotesök är nu implementerad och fungerar skapligt. Värt att notera är dock att det går mot en testmiljö där endast ett fåtal källor fungerar. För att testa funktionaliteten föreslår vi att man söker mot Library of Congress eller Eesti Rahvusraamatukogu (Estlands nationalbibliotek).

I fullposten finns det nu fler fält och mer information, framför allt utökad titelinformation och anmärkningssektion.

Backend
Vi har byggt om lagringssystemet i backend för att på ett mer strukturerat sätt kunna hantera mängden data. Med den förändringen kommer också versionshistorik på poster, vilket innebär att systemet istället för att spara över förändrade poster sparar en ny version med det senaste datat. Det innebär att man kan gå tillbaka till tidigare versioner av poster om man skulle vilja.

Mycket arbete har lagts ner på optimering av datahantering och indexeringar och bearbetning av datat går mycket snabbare nu än tidigare.

Lina planering

1 kommentar 15 april, 2014 Harriet Aagaard

Läs i påsk! Rapporten Libris för folkbiblioteken

Libris för folkbiblioteken – samarbete i en nationell katalog finns nu att läsa. Rapporten har tagits fram av KB tillsammans med Arbetsgruppen för folkbibliotekens medlemskap i Libris.

Arbetsgruppens uppdrag har varit att titta närmare på folkbibliotekens behov och förutsättningarna för att de ska kunna gå med i Libris. Arbetsgruppen tillsattes av Styrgruppen för Libris nationella bibliotekssystem och Expertgruppen för metadata.

Det långsiktiga målet med folkbibliotekens medverkan i Libris är en nationell katalog som har användarna i fokus, erbjuder möjlighet till överblick över de medier som finns och är tillgänglig för låntagare i hela landet.

rapportbild

Libris för folkbiblioteken – samarbete i nationell katalog

1 kommentar 15 april, 2014 Hilda Androls

Libris katalogisering – betaversionen uppe igen

Betaversionen av Libris nya katalogiseringsverktyg finns nu tillgänglig igen.

Det har tagit tid att uppgradera databasen eftersom vi samtidigt provat olika alternativ för bästa möjliga prestanda på lagring och uppdatering. Vi är ännu inte helt färdiga med detta men har valt att lägga ut betaversionen även om den ännu inte innehåller hela databasen. Det finns 6.6 miljoner poster, men du kan ha otur och inte hitta just den post du söker efter.

Gränssnittet  är också under arbete och det kan saknas funktioner och uppdateringsbara fält som funnits i den tidigare betaversionen. 14 april kommer en ny release där vi även kommer att uppdatera releasenoter för att tydliggöra nya funktioner.

Länk till betan: http://kat.libris.kb.se/

1 kommentar 4 april, 2014 Harriet Aagaard

Libris katalogisering – betaversionen fortfarande nere

Det pågår en uppgradering av databasen vilket medför att betaversionen av Libris nya katalogverktyg inte är tillgänglig. Vi har råkat ut för tekniska problem vilket gjort att uppgraderingen tagit betydligt längre tid än beräknat. Vi tror att vi hittat felkällan och att betan kan fungera igen under nästa vecka.

 

beta

Kommentera 28 mars, 2014 Harriet Aagaard

Är du en driven utvecklare? Kom och jobba med oss!

KB, enheten för systemutveckling och design, söker två drivna utvecklare som gillar att arbeta tvärfunktionellt: http://www.kb.se/om/jobb/.

Saker vi gör:

Kataloginfrastruktur och inmatningsgränssnitt:
http://librisbloggen.kb.se/2013/12/18/uppdaterad-information-om-libris-xl-och-nya-katalogiseringsverktyget/

Visningsgränssnitt för digitaliserade objekt:
http://librisbloggen.kb.se/2014/02/14/fran-bakelse-till-en-nastan-fardiggraddad-kaka/

Dataanalys:
http://librisbloggen.kb.se/2014/02/14/bubblor-visar-omappade-marc-data/
http://librisbloggen.kb.se/2014/03/13/swepub-for-analys-statusuppdatering/

2 kommentarer 26 mars, 2014 Maria Kadesjö

Ny version av Libris fjärrlån – välkomna att använda!

Välkomna att testa vår nya version av Libris fjärrlån. Gränssnittet har uppdaterats och ny funktionalitet har lagts till med anledning av Saga-systemets nedläggning.

Den nya och den äldre versionen av Libris fjärrlån kommer att fungera parallellt fram till 2 juni då den äldre versionen släcks ned.

I Libris webbsök länkas det till den äldre versionen av fjärrlånet. Det finns en sökfunktion i Libris i det nya fjärrlånegränssnittet.

Vi rekommenderar att ni gör en bekanta med den nya funktionaliteten i testversionen innan ni börjar använda systemet.
Testversion: http://iller.libris.kb.se/illse (ingen inloggning, ange bara sigel+handläggare)
Skarp version: http://iller.libris.kb.se/librisfjarrlan (vanlig inloggning med web**/lösenord)

Kort beskrivning av ny funktionalitet

Inom kort kommer det att finnas hjälptexter i gränssnittet.

Sökfunktionalitet

Förutom beställningsnummer går det att söka på titel, författare m.m.

Utlån

Reservationer

 1. Förutom att visa inkommande önskemål om reservationer finns nu en extra vy för att plocka fram beställningar som redan har blivit reserverade.
 2. En reserverad beställning kan nu
  1. Tas bort (får status ”Negativt svar”)
  2. Sättas till reserverad

Utskrifter

En förändring är att en beställning automatiskt köas för utskrift när den är ”öppnad” och återfinns under ”Utskriftskön”.

Inlån

Kan reserveras

En beställning med status ”Kan reserveras” kan nu avbrytas genom att välja ”Ingen reservation”.

Anlända

 1. Det finns nu undervyer för ankomstregistrerade, kvitterade, omlånade samt återlämnade.
  En beställning försvinner från vyn så snart returdatum satts.
 2. Vid retur kan man nu skriva ut en packningsslip. (Dyker upp en knapp med ett kuvert).
 3. E-post skickas till låntagaren vid ankomstregistrering. Om beställningen inte gjorts från en låntagarbeställning får man fylla i e-postadressen manuellt.

OBS! Under Inställningar kan man redigera en mall för detta e-postmeddelande.

Negativa svar

Beställningar med status ”negativt svar” kan tas bort från vyn ”Negativa svar” men kan fortfarande sökas fram.

Meddelandefunktion

På varje beställning finns nu en meddelandefunktion (Diskussion). Klicka på knappen ”Visa” för att se diskussionen och göra ett inlägg. I menyn visas antal nya meddelanden bredvid rubrikerna Utlån och Inlån.

Om man gör ett inlägg som beställande bibliotek kommer det synas hos aktivt bibliotek bredvid Utlån.

Om man gör ett inlägg som aktivt bibliotek kommer det synas hos beställande bibliotek bredvid Inlån.

Vem som helst kan i och för sig göra ett inlägg, men systemet beaktar endast beställande och aktivt bibliotek när det räknar antal nya meddelanden.

För att testa funktionen:

 1. Ta fram valfri beställning under Utlån.
 2. Vid Diskussion (direkt under beställningsinformationen), klicka på ”Visa”.
 3. Skriv något och klicka på ”Nytt inlägg”.
 4. I sökrutan skriv login:<sigel för det bibliotek som gjort beställningen>
 5. Vid Inlån i menyn bör ny synas en orange etikett med siffran ett. Klicka på denna.
 6. En vy med olästa meddelanden för inlån dyker upp. Om man öppnar beställningen sätts den till läst och listan med diskussionsinlägg öppnas automatiskt.

Notera att om man vill skicka ett meddelande i samband med olika uppdateringar bör man skriva meddelandet *innan* man gör uppdateringen (t ex svar/remiss).

Kontakta Libris kundservice för frågor (libris@kb.se)

2 kommentarer 26 mars, 2014 Maria Kadesjö

Informationsfilm om Librissamarbetet, postförsörjning och Libris Förvärvsrutin

YouTube Preview Image

Vi planerar att ta fram filmer som kan användas bland annat i utbildning för Libriskatalogisatörer och börjar med en film om Librissamarbetet och postförsörjning.

Christer Larsson ger här en översikt över hur KB och Libris idag tillgodoser bibliotekens behov av postförsörjning via automatiserade rutiner, både i fråga om bibliografisk information och om beståndsinformation – med fokus på det postflöde som går under benämningen Libris Förvärvsrutin. Presentationen beskriver också hur Librisbiblioteken gemensamt kan bidra till att successivt förbättra den bibliografiska kvaliteten på sina poster.

2 kommentarer 21 mars, 2014 Helena Forssblad

Libris katalogisering – betaversion tillfälligt nere

Libris katalogisering – betaversion ligger för tillfället nere eftersom vi just nu genomför en större uppgradering av systemet. Den här gången är det lagringen i Cassandra som uppdateras till senaste version. Så fort detta är genomfört öppnar vi upp betan igen.

Kommentera 19 mars, 2014 Helena Forssblad

Förstärkning i SwePub-projektet

JessicaVi är glada över att ha rekryterat Jessica Lindholm till projektet Vidareutveckling av SwePub! Jessica rivstartade den 10 mars och kommer att arbeta särskilt med frågor kring SwePubs praxis vid dataleverans av forskningspublikationer för analys.
Dagar då hon inte arbetar hos oss hittar vi henne på Malmö högskola.
Jessica har arbetat med frågor kring metadata och publicering inom och utanför Sverige sedan år 2000.
Varmt välkommen Jessica!

1 kommentar 17 mars, 2014 Marja Haapalainen

SwePub för analys – statusuppdatering

Projektet Vidareutveckling av SwePub är i full gång med aktiviteter sedan januari inom tre huvudspår: Analys, Praxis och MODS.
Analys
Projektgruppen jobbar med kravfångst av analysbehov hos Vetenskapsrådet. Vi undersöker deras behov och hur krav kommer att se ut i nya resursfördelningsmodeller. Vi berättar om vad som är möjligt att göra med data i nuläget i SwePub och vilka förändringar som införs.
Projektet kommer att anordna en workshop med SUHF bibliometriarbetsgrupp för att ta reda på vilken bibliometri som görs på lärosätena idag och vilka framtida behov denna målgrupp ser. Intervjuer med ett antal forskningsfinansiärer planeras också som komplement till underlag från Vetenskapsrådet.
Resultatet av detta spår förväntas bli en kravbild på data som behövs i SwePub för att uppfylla analysbehoven hos dessa två målgrupper, forskningsfinansiärer och lärosäten.
Tills dess att analysbehoven blir konkretiserade jobbar projektet med hypotetiska behov inom Praxis och MODS.

Praxis
Arbetsgruppen Praxis har träffats och börjat arbetet med Nationella riktlinjer för dataleveranser och praxis – forskningspublikationer till SwePub. Arbetet inleds med att se hur man kan stödja analys av publiceringskanaler per organisation, utifrån antagandet att:

Fler och bättre definierade publikationstyper stödjer analys av publiceringsfrekvens fördelat på publiceringskanal/publikationstyp och innehållsanmärkning (refereegranskat, övrigt vetenskapligt eller populärvetenskapligt) per organisation.

Vad krävs för praxis vid dataleverans blir frågan för arbetsgruppen. Problemområden är tex hur konferensbidrag och konstnärlig forskning ska kunna registreras på ett sätt så att det går att göra rimliga analyser.

MODS
Fokus MODS är inne på tredje iterationen av formatöversynen och uppdateringen. Varje iteration utgår från ett hypotetiskt analysbehov och leder till en delversion av Formatspecifikation för SwePub MODS. Det går alltså redan nu att börja leverera data enligt version 2.2. Målet är version 3.0 då det viktigaste elementen som är kopplade till analysbehov finns definierade. Detaljerad information om formatreleaser skickas ut på Swepub sändlista.
Första iterationen utgick från att stödja retrospektiva analyser: vad har publicerats vid en organisation. Antagandet här var att:

Identifiering av författarnas affilierade organisationer möjliggör författarfraktionerad statistik över antal publikationer per organisation.

Vilket data och vad krävs av det blev utmaningen för fokusgruppen. Resultatet blev införande av identifierare för organisationer liksom uppgift om antal upphovspersoner per publikation. Dessutom det viktigaste – hur forskarens affiliering ska kopplas till organisationsidentifieraren.
Andra iterationen stödjer prospektiva analyser: vad har forskare vid en organisation publicerat. Antagandet här var att:

Identifikatorer för forskare och publikationer möjliggör analys av vilken potential forskare vid organisationen har oavsett organisationstillhörighet.

Resultatet blev bla att den globala identifieraren ORCID infördes och hanteras nu både i formatet och systemet.

bild_system_praxis_mods_analys
SwePub för analys
Den prototyp som togs fram har utvecklats till ett system med alla relevanta komponenter på plats, motsvarande en Minimum Viable Product. Befintligt inflöde av data till SwePub söktjänst utnyttjas och nya regler för identifiering av dubbletter finns inplementerat och kommer att förbättras allt eftersom nytt data kommer in i systemet. Datat konverteras från MODS till RDF och bor i en sk Triple store. Arbete pågår även kring integrering med Libris XL. Vi kommer att tillgängliggöra API:er till lärosätena och Vetenskapsrådet så att de kan skicka in frågor till systemet för att fånga upp data till analyser.
Vi arbetar i en iterativ process som bygger på idégenerering, datainsamling (metadata och ny kunskap!), analys och ständigt lärande. Ambitionen med systemet är att:
• Fånga upp problem tidigt och arbeta med modifieringar av de krav och lösningsförslag som tas fram i format- och praxisfrågor, samt se hur vi kan trolla i systemet.
• Hålla fokus och tillsammans med projektets intressenter dvs lärosätena och forskningsfinansiärerna definiera krav på vad som är relevant och tillräckligt.
• Testa data mot analysbehov och ge Vetenskapsrådet och lärosätena möjlighet att göra analyser och få kontroll på data och dess utgångsläge samt se vilka möjligheter som finns.

Som stöd i arbetet med datakvalitet och analyser tillhandahåller projektet ett analysverktyg. Med det kan man ta fram underlag till arbetet med datakvalitet då verktyget möjliggör koppling till källdata (MODS-poster). Det är också möjligt att se status på egna data i jämförelse med övriga lärosäten, samt att stämma av egna data mot analysbehoven. Analysverktyget blir också den metod som projektet använder för att kommunicera och visualisera hur data utvecklas.

2 kommentarer 13 mars, 2014 Marja Haapalainen

Föregående sida


Kategorier

Senaste kommentarer

Arkiv

Verktyg

Informationskanaler